Wonen in een monument

Altijd al willen wonen in een uniek pand met grote historische waarde? Wij renoveren Rijksmonumenten tot comfortabele en stijlvolle koop- of huurappartementen.

Rijksmonument

De Polstraat is één van de oudste straten van Deventer. De eerste vermelding van de Polstraat stamt uit 1269.

In de 17e eeuw bewoont patriciër Hendrik Jordens (1667-1715) Polstraat 14 met zijn familie. Met zijn echtgenote Mechteld Roelinck heeft Jordens een groot gezin. De familiewapens van beide families staan nog steeds in de gevelsteen afgebeeld, zie foto hiernaast.

De familie Jordens speelt vooral in de 17e en de 18e eeuw een belangrijke rol in Deventer, meestal in het openbaar bestuur en de rechtsspraak. Ook maken de Jordens deel uit van het Deventer regentenpatricitaat.